Gaia 23cer: polar with deep eclipse

 • Posted on: 20 September 2023
 • By: SkazhenijAndrew

We start monitoring of GAIA23cer from 09th September 2023 with the AZT-8 0.7-m f/4 reflector at the Lisnyky observation station of Taras Shevchenko National University of Kyiv.

After first results more detailed stude of the object werestarted. The results from Shaine Telescope from Crimean Astrophysical Observatory are presented on the Fig.2

Вимірювання молярної газової сталої методом порівняння двох станів газу

 • Posted on: 23 September 2022
 • By: SkazhenijAndrew

Вимірювання молярної газової сталої методом порівняння двох станів газу
Вимірювання молярної газової сталої методом порівняння двох станів газу

Мета роботи: визначити значення молярної газової сталої порівнявши два стани газу.
Обладнання: куля з чохлом, гумовим патрубом і гвинтом затискачем для зважування повітря, манометр від приладу для вивчення газових законів, термометр лабораторний, насос повітря ручний, терези технічні ВТ2-200, набір гирь Г4-210, трійник скляний, три гумові трубки довжиною 20-30 см.

Хід роботи:

1. Підготуйте в зошиті таблицб для запису результатів вимірювання.

Вимірювання індукції магнітного поля постійного магніту

 • Posted on: 20 January 2022
 • By: SkazhenijAndrew

Вимірювання індукції магнітного поля постійного магніту
Вимірювання індукції магнітного поля постійного магніту

Мета роботи:
Обладнання:

Теоретичні відомості:

Дослідження залежності напруги на затискачах джерела струму від сили струму в колі

 • Posted on: 9 December 2021
 • By: SkazhenijAndrew

Дослідження залежності напруги на затискачах джерела струму від сили струму в колі
Дослідження залежності напруги на затискачах джерела струму від сили струму в колі

Мета роботи: дослідити залежність напруги на затискачах джерела струму від сили струму в колі.
Обладнання: джерело струму-акумулятор, вольтметр, амперметр, реостат, ключ, з'єднувальні провідники.

Теоретичні відомості:

Дослідження руху тіла по колу

 • Posted on: 3 November 2021
 • By: SkazhenijAndrew

Дослідження руху тіла по колу
Дослідження руху тіла по колу

Мета роботи: ознайомитися з величинами, що характеризують рух тіла по колу.
Обладнання: тіло (бажано кулька), підвішене на нитці; штатив з кільцем і муфтами; секундомір або годинник з секундною стрілкою; вимірювальна стрічка; аркуш паперу з накресленим колом.

Теоретичні відомості:

Вимірювання відносної вологості повітря

 • Posted on: 23 September 2021
 • By: SkazhenijAndrew

Вимірювання відносної вологості повітря
Вимірювання відносної вологості повітря

Мета роботи: дослідити теплове розширення тіл та визначити температурний коефіцієнт лінійного розширення.
Обладнання: установка для дослідження температурної залежності коефіцієнта лінійного розширення металів, набір трубок з різних металів.

Хід роботи:

1. Зібрати експериментальну установку (рис. 1).

Дослідне підтвердження закону Бойля-Маріотта

 • Posted on: 23 September 2021
 • By: SkazhenijAndrew

Дослідне підтвердження закону Бойля-Маріотта
Дослідне підтвердження закону Бойля-Маріотта

Мета роботи: дослідити, як змінюється ... газу певної маси (за сталої температури) із зміною ... і встановити співвідношення між ними.
Обладнання в умовах лабораторії: скляний циліндр з водою; скляна трубка, закрита з одного кінця; вимірювальна лінійка; барометр-анероїд; штатив.
Обладнання в домашніх умовах: пластикові пляшки без верхньої частини: ємністю 6 літрів з водою та ємністю 0,5 л або 1 л або 1,5 л; вимірювальна лінійка; дані прогнозу погоди.

Хід роботи:

1. Зібрати експериментальну установку (рис. 1).

Визначення електрорушійної сили та внутрішнього опору джерела струму

 • Posted on: 1 December 2020
 • By: SkazhenijAndrew

Визначення електрорушійної сили та внутрішнього опору джерела струму
Визначення електрорушійної сили та внутрішнього опору джерела струму

Мета роботи: визначити значення електрорушійної сили та внутрішнього опору джерела струму.
Обладнання: джерело струму, вольтметр, амперметр, реостат, ключ, з'єднувальні провідники.

Теоретичні відомості:
Електрорушійна сила (ЕРС) гальванічного елементу не залежить від розмірів електродів та кількості електроліту. Вона залежить лише від хімічного складу електродів та електроліту. Кожен тип елементу двє певну ЕРС. Відповідно до закону Ома для замкнутого кола I = ε/(R+r) маємо ε = IR + Ir. В тих випадках, коли внутрішній опір вольтметра великий (R>r), струм в колі вольтметра малий. Тоді ЕРС безпосередньо вимірюється за допомогою вольтметра: ε = U.

Сторінки