Визначення електрорушійної сили та внутрішнього опору джерела струму

Визначення електрорушійної сили та внутрішнього опору джерела струму
Визначення електрорушійної сили та внутрішнього опору джерела струму

Мета роботи: визначити значення електрорушійної сили та внутрішнього опору джерела струму.
Обладнання: джерело струму, вольтметр, амперметр, реостат, ключ, з'єднувальні провідники.

Теоретичні відомості:
Електрорушійна сила (ЕРС) гальванічного елементу не залежить від розмірів електродів та кількості електроліту. Вона залежить лише від хімічного складу електродів та електроліту. Кожен тип елементу двє певну ЕРС. Відповідно до закону Ома для замкнутого кола I = ε/(R+r) маємо ε = IR + Ir. В тих випадках, коли внутрішній опір вольтметра великий (R>r), струм в колі вольтметра малий. Тоді ЕРС безпосередньо вимірюється за допомогою вольтметра: ε = U.

Електричні явища

Вимірювання середньої швидкості руху тіла

Вимірювання середньої швидкості руху тіла
Вимірювання середньої швидкості руху тіла

Мета роботи: навчитися вимірювати середню швидкість руху тіла.
Обладнання: висока трубка з рідиною, гумовий корок, вимірювальна стрічка, секундомір.

Теоретичні відомості:

Вивчення рівноприскореного руху за стробоскопічною фотографією

Вивчення рівноприскореного руху за стробоскопічною фотографією
Вивчення рівноприскореного руху за стробоскопічною фотографією

Мета роботи: дослідити рівноприскорений рух за допомогою стробоскопічних фотографій.
Обладнання: стробоскопічні фотографії прямолінійного рівноприскореного руху та руху тіла, кинутого під кутом до горизонту.

Теоретичні відомості:
Стробоскопі́чний ефект — зорова ілюзія, що виникає у випадках, коли спостереження якого-небудь предмета або картини здійснюється не безупинно, а протягом окремих періодично послідовних один за одним інтервалів часу (наприклад, при періодичному відкриванні й закриванні проектованої на екран картини обертовим диском з прорізами — обтюратором, або при періодичних спалахах світла в темному приміщенні).
Стробоскопічний ефект обумовлений інерцією зору, тобто збереженням у свідомості спостерігача сприйнятого зорового образу на певний (малий) проміжок часу, після чого картина, що викликала образ, зникає. Якщо частота зміни образів становить приблизно 16 Гц (або більше), образи зливаються в один безперервний рух.
Стробоскопічний ефект може мати місце для об'єктів, що обертаються, рухаються або змінюються у мерехтливому світлі. Виникає при збігу кратності частотних характеристик руху об'єктів і зміни світлового потоку у часі в освітлювальних установках, виконаних газорозрядними джерелами світла, які живляться змінним струмом. На стробоскопічному ефекті побудовано телебачення. Кадри подаються з частотою 25 кадрів на секунду,тому ми сприймаємо їх як неперервний рух.

Кінематика

Фізичний практикум, 10-й клас

Фізика, 10-й клас

Оцінка середньої швидкості теплового руху молекул газу

Оцінка середньої швидкості теплового руху молекул газу
Оцінка середньої швидкості теплового руху молекул газу

Мета роботи: оцінити середню швидкість теплового руху молекул газу.
Обладнання: Пластмасова пляшка, гумова пробка з отвором, насос, манометр, терези, лінійка, штатив, гумовий шланг.

Теоретичні відомості:
Одна з властивостей речовини у газоподібному стані - займати увесь наданий об'єм. Використовуючи властивість газу до необмеженого розширення, можна оцінити швидкість теплового руху молекул газу.

Визначення поверхневого натягу рідини за допомогою динамометра ДПН

Визначення поверхневого натягу рідини за допомогою динамометра ДПН
Визначення поверхневого натягу рідини за допомогою динамометра ДПН

Мета роботи: визначити коефіцієнт поверхневого натягу рідини за допомого динамометра ДПН.
Обладнання: динамометр типу ДПН, штатив, вимірювальна лінійка, петлі різних розмірив, скляна чашка, підставка змінної висоти.

Теоретичні відомості:
На молекули, які знаходяться у поверхневому шарі рідини діють сили притягання інших молекул, які спрямовані всередину рідини. Для виходу молекули із внутрішніх шарів в поверхневий шар, необхідно виконання роботи проти дії молекулярних сил притягання. В результаті молекули в поверхневому шарі мають надлишок енергії. Ця енегрія називається вільною поверхневою енергією рідини

Дослідження теплового розширення тіл

Дослідження теплового розширення тіл
Дослідження теплового розширення тіл

Мета роботи: дослідити теплове розширення тіл та визначити температурний коефіцієнт лінійного розширення.
Обладнання: установка для дослідження температурної залежності коефіцієнта лінійного розширення металів, набір трубок з різних металів.

Хід роботи:

1. Зібрати експериментальну установку (рис. 1).

Сторінки

Підписатися на Andrew Simon RSS