Вимірювання молярної газової сталої методом порівняння двох станів газу

  • Posted on: 23 September 2022
  • By: SkazhenijAndrew

Вимірювання молярної газової сталої методом порівняння двох станів газу
Вимірювання молярної газової сталої методом порівняння двох станів газу

Мета роботи: визначити значення молярної газової сталої порівнявши два стани газу.
Обладнання: куля з чохлом, гумовим патрубом і гвинтом затискачем для зважування повітря, манометр від приладу для вивчення газових законів, термометр лабораторний, насос повітря ручний, терези технічні ВТ2-200, набір гирь Г4-210, трійник скляний, три гумові трубки довжиною 20-30 см.

Хід роботи:

1. Підготуйте в зошиті таблицб для запису результатів вимірювання.

№ досліду 1 2
p, 105 Па
m, 10-3 кг

2. Складіть установку як на рис.1. За допомогою гумових трубок і скляного трійника з'єднайте кулю з манометром і відкачувальним патрубком насоса.

3. Повільно відкачуючи повітря, доведіть тиск у кулі, наприклад до 0,5 · 105 Па.
4. Затисніть гумовий патрубок кулі гвинтовим затискачем, від'єднайте кулю від установки і зважте її.
5. Щоб дістати други стан повітря, з'єднайте кулю з атмосферою (відпустивши затискач). Ще раз зважте кулю з повітрям.
6. Виміряйте температуру повітря в приміщенні і знайдіть на поверхні кулі дані про її об'єм.
7. Обчисліть числове значення універсальної газової сталої за формулою:
8. Одержане значення сталої порівняйте з таблични значенням і визначте абсолютну та відносну похибку вимірювання.
9. Зробіть висновки!
10. Дайте відповіді на контрольні запитання.
11. Відпочивайте! :-)

Контрольні запитання:
1. Яка з вимірюваних величин найбільше впливає на відносну похибку?
2. Який фізичний зміст універсальної газової сталої.