Електричні явища

 • Posted on: 1 December 2020
 • By: SkazhenijAndrew

Вимірювання середньої швидкості руху тіла

 • Posted on: 30 October 2020
 • By: SkazhenijAndrew

Вимірювання середньої швидкості руху тіла
Вимірювання середньої швидкості руху тіла

Мета роботи: навчитися вимірювати середню швидкість руху тіла.
Обладнання: висока трубка з рідиною, гумовий корок, вимірювальна стрічка, секундомір.

Теоретичні відомості:

Вивчення рівноприскореного руху за стробоскопічною фотографією

 • Posted on: 16 October 2020
 • By: SkazhenijAndrew

Вивчення рівноприскореного руху за стробоскопічною фотографією
Вивчення рівноприскореного руху за стробоскопічною фотографією

Мета роботи: дослідити рівноприскорений рух за допомогою стробоскопічних фотографій.
Обладнання: стробоскопічні фотографії прямолінійного рівноприскореного руху та руху тіла, кинутого під кутом до горизонту.

Теоретичні відомості:
Стробоскопі́чний ефект — зорова ілюзія, що виникає у випадках, коли спостереження якого-небудь предмета або картини здійснюється не безупинно, а протягом окремих періодично послідовних один за одним інтервалів часу (наприклад, при періодичному відкриванні й закриванні проектованої на екран картини обертовим диском з прорізами — обтюратором, або при періодичних спалахах світла в темному приміщенні).
Стробоскопічний ефект обумовлений інерцією зору, тобто збереженням у свідомості спостерігача сприйнятого зорового образу на певний (малий) проміжок часу, після чого картина, що викликала образ, зникає. Якщо частота зміни образів становить приблизно 16 Гц (або більше), образи зливаються в один безперервний рух.
Стробоскопічний ефект може мати місце для об'єктів, що обертаються, рухаються або змінюються у мерехтливому світлі. Виникає при збігу кратності частотних характеристик руху об'єктів і зміни світлового потоку у часі в освітлювальних установках, виконаних газорозрядними джерелами світла, які живляться змінним струмом. На стробоскопічному ефекті побудовано телебачення. Кадри подаються з частотою 25 кадрів на секунду,тому ми сприймаємо їх як неперервний рух.

Оцінка середньої швидкості теплового руху молекул газу

 • Posted on: 23 September 2020
 • By: SkazhenijAndrew

Оцінка середньої швидкості теплового руху молекул газу
Оцінка середньої швидкості теплового руху молекул газу

Мета роботи: оцінити середню швидкість теплового руху молекул газу.
Обладнання: Пластмасова пляшка, гумова пробка з отвором, насос, манометр, терези, лінійка, штатив, гумовий шланг.

Теоретичні відомості:
Одна з властивостей речовини у газоподібному стані - займати увесь наданий об'єм. Використовуючи властивість газу до необмеженого розширення, можна оцінити швидкість теплового руху молекул газу.

Визначення поверхневого натягу рідини за допомогою динамометра ДПН

 • Posted on: 21 September 2020
 • By: SkazhenijAndrew

Визначення поверхневого натягу рідини за допомогою динамометра ДПН
Визначення поверхневого натягу рідини за допомогою динамометра ДПН

Мета роботи: визначити коефіцієнт поверхневого натягу рідини за допомого динамометра ДПН.
Обладнання: динамометр типу ДПН, штатив, вимірювальна лінійка, петлі різних розмірив, скляна чашка, підставка змінної висоти.

Теоретичні відомості:
На молекули, які знаходяться у поверхневому шарі рідини діють сили притягання інших молекул, які спрямовані всередину рідини. Для виходу молекули із внутрішніх шарів в поверхневий шар, необхідно виконання роботи проти дії молекулярних сил притягання. В результаті молекули в поверхневому шарі мають надлишок енергії. Ця енегрія називається вільною поверхневою енергією рідини

Дослідження теплового розширення тіл

 • Posted on: 21 September 2020
 • By: SkazhenijAndrew

Дослідження теплового розширення тіл
Дослідження теплового розширення тіл

Мета роботи: дослідити теплове розширення тіл та визначити температурний коефіцієнт лінійного розширення тіл.
Обладнання: установка для дослідження температурної залежності коефіцієнта лінійного розширення металів, набір трубок з різних металів.

Хід роботи:

1. Зібрати експериментальну установку (рис. 1).

Сторінки