Кінематика

Фізичний практикум, 10-й клас

Фізика, 10-й клас

Оцінка середньої швидкості теплового руху молекул газу

Оцінка середньої швидкості теплового руху молекул газу
Оцінка середньої швидкості теплового руху молекул газу

Мета роботи: оцінити середню швидкість теплового руху молекул газу.
Обладнання: Пластмасова пляшка, гумова пробка з отвором, насос, манометр, терези, лінійка, штатив, гумовий шланг.

Теоретичні відомості:
Одна з властивостей речовини у газоподібному стані - займати увесь наданий об'єм. Використовуючи властивість газу до необмеженого розширення, можна оцінити швидкість теплового руху молекул газу.

Визначення поверхневого натягу рідини за допомогою динамометра ДПН

Визначення поверхневого натягу рідини за допомогою динамометра ДПН
Визначення поверхневого натягу рідини за допомогою динамометра ДПН

Мета роботи: визначити коефіцієнт поверхневого натягу рідини за допомого динамометра ДПН.
Обладнання: динамометр типу ДПН, штатив, вимірювальна лінійка, петлі різних розмірив, скляна чашка, підставка змінної висоти.

Теоретичні відомості:
На молекули, які знаходяться у поверхневому шарі рідини діють сили притягання інших молекул, які спрямовані всередину рідини. Для виходу молекули із внутрішніх шарів в поверхневий шар, необхідно виконання роботи проти дії молекулярних сил притягання. В результаті молекули в поверхневому шарі мають надлишок енергії. Ця енегрія називається вільною поверхневою енергією рідини

Дослідження теплового розширення тіл

Дослідження теплового розширення тіл
Дослідження теплового розширення тіл

Мета роботи: дослідити теплове розширення тіл та визначити температурний коефіцієнт лінійного розширення.
Обладнання: установка для дослідження температурної залежності коефіцієнта лінійного розширення металів, набір трубок з різних металів.

Хід роботи:

1. Зібрати експериментальну установку (рис. 1).

Термодинаміка

Оптика

Вивчення явища інтерференції

Вивчення явища інтерференції
Вивчення явища інтерференції

Мета роботи: дослідити явище інтерференції за допомогою фотографії "кілець Ньютона".
Обладнання: фотографія "кілець Ньютона", лінійка.

Теоретичні відомості:
"Кільця Ньютона" пояснюються наявністю тонкого повітряного прошарку між лінзою і пластиною.
Рис.1 Схематичне зображення утворення "кілець Ньютона".
Інтерференція відбувається між світловим пучком 1, відбитим від випуклої поверхні лінзи (відхиленням цього пучка від вертикального напрямку можна знехтувати), і світловим пучком 2, відбитим від плоскої поверхні пластини.

Визначення фокусних відстаней та оптичних сил лінз

Визначення фокусних відстаней та оптичних сил лінз
Визначення фокусних відстаней та оптичних сил лінз

Мета роботи:використовуючи формулу тонкої лінзи визначити фокусні відстані та оптичні сили збиральної та розсіювальної лінз.
Обладнання: розсіювальна лінза, збиральна лінза, джерело світла, екран, лінійка вимірювальна, штативи 2 шт або оптична лава.

Теоретичні відомості:
Так як метод визначення фокусної відстані збиральної лінзи є доволі тривіальним, ми не будемо тут детально зупинятися на ньому. Обмежимося лише згадкою про формулу тонкої лінзи: 1/F=(1/d)+(1/f), де F - фокусна відстань збиральної лінзи,d - відстань від джерела світла або предмета до збиральної лінзи і f - відстань від збиральної лінзи до зображення джерела світла або предмета. З розсіювальною лінзою ситуація буде трошки складніша.
Як відомо, розсіювальна лінза утворює лише уявне зображення, яке неможливо одержати на екрані, а, отже, неможливо виміряти відстань від лінзи до зображення. Фокусну відстань розсіювальної лінзи можна визначити, якщо використати другу лінзу - збиральну.
Одержавши за допомогою збиральної лінзи дійсне зображення S' джерела світла на екрані, можна поставити між збиральною лінзою і екраном розсіювальну лінзу. Дійсне зображення джерела світла при цьому зміщується. Нове положення зображення S" можна знайти переміщенням екрана.
Рис.1 Схематичне зображення руху променів крізь збиральну та розсіювальну лінзи.

Сторінки

Підписатися на Andrew Simon RSS