Вимірювання індукції магнітного поля постійного магніту

  • Posted on: 20 January 2022
  • By: SkazhenijAndrew

Вимірювання індукції магнітного поля постійного магніту
Вимірювання індукції магнітного поля постійного магніту

Мета роботи:
Обладнання:

Теоретичні відомості:
Хід роботи:
1. Зберіть електричне коло за схемою згідно з Рис.1.
Рис.1 Схема електричного кола.
2. Поставте повзунок реостата в таке положення, щоб опір реостата був максимальним. Рухаючи повзунок реостата, знімайте покази приладів (амперметра через кожні 0,1 А). Результати занесіть в таблицю.
3. Побудуйте графік залежності U(I). Користуючись цим графіком, визначте ЕРС джерела струму і струм короткого замикання.
4. Розімкніть коло (R ⇒ ∞). Вольтметр приблизно показує ЕРС джерела струму.Порівняйте значення ЕРС, виміряну за допомогою вольтметра, та одержану за допомогою графіка.
5. Обчисліть внутрішній опір джерела струму, використовуючи величину IК.З., одержану за допомогою графіка, а також використовуючи одне із виміряних значень U та I.
6. Для кожного значення U та I знайдіть опір зовнішньої частини кола R, а також коефіцієнт корисної дії в даному колі і побудуйте грфік залежності η від опору навантаження R.
7. По кожній частині роботи зробіть відповідні висновки.
8. Відпочивайте! :-)

Якщо Ви не маєте можливості виконати роботу самостійно, скористайтесь даними з відео нижче:

Додаткові завдання: