Дослідження руху тіла по колу

  • Posted on: 3 November 2021
  • By: SkazhenijAndrew

Дослідження руху тіла по колу
Дослідження руху тіла по колу

Мета роботи: ознайомитися з величинами, що характеризують рух тіла по колу.
Обладнання: тіло (бажано кулька), підвішене на нитці; штатив з кільцем і муфтами; секундомір або годинник з секундною стрілкою; вимірювальна стрічка; аркуш паперу з накресленим колом.

Теоретичні відомості:
Хід роботи:
1. Прив'язати нитку завдовшки близько 45 см до тіла та підвісити до кільця штатива(Рис.1.).
Рис.1 Зображення установки для вимірювання середньої швидкості руху.
2. Привести кульку в обертання по колу радіусом r, яке намальоване на аркуші паперу.
3. Виміряйте час t, наприклад, 15 обертів тіла. Повторіть дослід 5 разів.
4. Обчисліть період T обертання кульки.
5. Обчисліть середнє значення кутової та лінійної швидкостей руху кульки, а також доцентрового прискорення.
6. Результати вимірювань та обчислень занесіть до таблиці:
Номер досліду t, c N T, c ω, рад/с v, м/с a, м/с2
1
2
3
4
5
Середнє значення


Додаткові завдання:
1. З'ясуйте, чи зміниться період обертання тіла, якщо рахувати не 15, а 30 обертів?
2. Чи зміниться період обертання, якщо радіус обертання зменшити у два рази (довжину нитки залишити незмінною)?
3. Як зміниться модуль кутової та лінійної швидкостей тіла та його доцентрового прискорення, якщо радіус обертання збільшити у 2 рази?


Контрольні запитання:
1. Чи може тіло рухатися криволінійною траєкторією без прискорення?
2. Точка рухається до центра по спіралі зі сталою за модулем швидкістю. Чи змінюються її прискорення та період?
3. Тонкий обруч з радіусом R розганяють по горизонтальній ділянці дороги без вибоїн. При якому значенні миттєвої швидкості v поступального руху обруча він відірветься від дороги (підскочить)?