Вимірювання середньої швидкості руху тіла

  • Posted on: 30 October 2020
  • By: SkazhenijAndrew

Вимірювання середньої швидкості руху тіла
Вимірювання середньої швидкості руху тіла

Мета роботи: навчитися вимірювати середню швидкість руху тіла.
Обладнання: висока трубка з рідиною, гумовий корок, вимірювальна стрічка, секундомір.

Теоретичні відомості:
Хід роботи:
1. Cкляну трубку розмістіть поруч з лінійкою, щоб мати можливість виміряти пройдений шлях l бульбашки (бульки) (Рис.1.).
Рис.1 Зображення установки для вимірювання середньої швидкості руху.
2. Наповніть трубку водою або іншою рідиною (ми використовуємо розчин мідного купоросу) таким чином, щоб після щільного закривання трубки корком висота стовпчика повітря приблизно дорівнювала діаметру трубки. Таким чином, у Вас в трубці утвориться булька, рух якої ми і будемо досліджувати.
3. Підготуйте до запуску секундомір.
4. Встановіть трубку вертикально бульбашкою донизу.
5. Визначте час, за який бульбашка буде проходити відстань між гумовими кільцями (мітками).
6. Повторіть дослід 5-7 разів.
7. Визначте середній час руху бульки tc:
tc=(t1+t2+t3+...tn)/n,

де n - кількість дослідів.

8. Для кожного досліду обчисліть абсолютну похибку часу: Δti = ti - tc, де i - порядковий номер досліду.
9. Обчисліть середню абсолютну похибку вимірювання часу:
Δtc=(ǀΔt1ǀ+ǀΔt2ǀ+ǀΔt3ǀ+...ǀΔtnǀ)/n.
10. Результати обчислень занесіть до таблиці 1.
Номер досліду t, c tc, c Δt, c Δtc, c
1
2
...
11. Обчисліть середню швидкість руху бульки за формулою: vc = l/tc.
12. Визначте відносну похибку вимірювання часу εt (визначаючи відносну похибку, потрібно враховувати, що εt = Δtc/tc лише тоді, коли було виконано не менше 10-ти дослідів. Якщо було виконано лише 5 дослідів, тоді εt = 3Δtc/tc, коли було виконано 7-8 дослідів, тоді εt = 2Δtc/tc).
13. Обчисліть відносну похибку вимірювання довжини пройденого шляху εl = Δl/l, де Δl = 1 мм.
14. Обчисліть відносну похибку вимірювань: εv = εl + εt.
15. Обчисліть абсолютну похибку непрямих вимірювань середньої швидкості руху: Δv = vcεv.
16. Результати вимірювань запишіть у вигляді: v = (vc ± Δv) м/с;


Контрольні запитання:
1. Що таке середня швидкість? Як її визначають
2. Тіло рухається прямолінійно, здійснюючи за рівні інтервали часу однакові переміщення. Чи можна з впевненістю стверджувати, що рух тіла рівномірний? Чому?
3. Середню швидкість руху точки на кількох ділянках шляху обчислили як середнє арифметичне швидкостей на цих ділянках. Чи можна так робити? Відповідь обґрунтуйте.