Визначення показаника заломлення скла

  • Posted on: 29 March 2020
  • By: SkazhenijAndrew

Визначення показаника заломлення скла
Визначення показаника заломлення скла

Мета роботи: визначити показник заломлення скляної пластини з паралельними гранями (скляної призми).
Обладнання: скляна плоскопаралельна пластина (скляна призма), аркуш паперу з накресленими паралельними лініями, олівець, лінійка (трикутник, циркуль, інше канцелярське знаряддя).

Хід роботи:

1. Покладіть на аркуш плоскопаралельну скляну пластину перпендикулярно до накреслених (роздрукованих) ліній (рис. 1).

Рис.1 Початкове положення призми відносно ліній на папері.

2. Подивіться вздовж ліній паралельно листу паперу через скляну пластину.
3. Коли плоскопаралельна скляна пластина перпендикулярно до накреслених (роздрукованих) ліній, Ви будуту бачити лінії як вони є без жодних дефломацій.
4. Почніть повертати пластину. Що ми бачимо і що відбувається з лініями до пластини та за пластиною?
5. Повертайте пластину до тих пір, поки частина лінії за пластиною не співпаде з частиною лінії перед пластиною.
6. Зафіксуйте пластину в цьому положенні. За допомогою олівця обведіть паралельні грані пластини (як показано на рис. 2).

Рис.2 Приклад позначення граней призми.

7. Визначте падаючий та заломлений промені. Накресліть хід променя всередині плоскопаралельної скляної пластини. (Якщо у Вас немає можливості виконати роботу самостійно - скористайтесь підготовленим нами файлом).
8. Позначте на аркуші кут падіння та кут заломлення.
9. Розрахуйте показник заломлення скляної плоскопаралельної пластини, спираючись на власний досвід, джерела літератури та досвід інших колег!
10. Отримані результати та дані проміжних розрахунків занесіть до таблиці. Таблицю створіть самостійно.
11. Розрахуйте похибки та оцініть точність отриманих результатів.
12. Порівняйте отримані значення із стандартними табличними величинами та зробіть висновки!
13. Дайте відповіді на контрольні запитання.
14. Відпочивайте! :-)

Контрольні запитання:
1. Який фізичний зміст має показник заломлення?
2. Світловий промінь потрапляє із скла у воду. Чи може він заломитись при цьому так, як показано на рис.3?
3. Чому в спекотні літні дні далекі предмети здаються неясними, розпливчастими?

Рис.3 Рисунок до другого контрольного запитання.